Sukces! Są wyniki zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Sukces! Są wyniki zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W październiku odbyła się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, w której wzięły udział 4 uczennice klasy 8 – Aleksandra Płonka, Zuzanna Grabowska, Julia Tomsia i Magdalena Barczyk przygotowane pod kierunkiem mgr Teresy Bień.

Wczoraj ukazały się wyniki. Do zawodów okręgowych II stopnia zakwalifikowały się: Aleksandra Płonka, Zuzanna Grabowska i Julia Tomsia. Zawody okręgowe składać się będą z części pisemnej i ustnej.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczennicom udziału w olimpiadzie, prac na bardzo wysokim poziomie i wspaniałego wyniku!

Przypomnijmy, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest konkursem skierowanym do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas: VII-VIII. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

Organizatorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Życzymy naszym uczennicom powodzenia w kolejnym etapie!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status