Powrót uczniów kl. 1-3 do szkoły – 18.01.2021

Powrót uczniów kl. 1-3 do szkoły – 18.01.2021

Szanowni Państwo,
Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
  2. W celu zachowania dystansu i  ograniczenia gromadzenia się uczniów wyznacza się godziny przychodzenia do szkoły.
Klasa 1
poniedziałek8.25 – 8.45 (kółko muzyczne) pozostali uczniowie na 8.45
wtorek8.50
środa8.50
czwartek7.45
piątek8.00
Klasa 2
poniedziałek8.00 – 8.20 (kółko muzyczne) pozostali uczniowie na 8.20
wtorek8.40
środa7.45
czwartek8.50
piątek7.50
Klasa 3
poniedziałek8.10  (kółko religijne)
wtorek8.00
środa8.00
czwartek8.00
piątek7.45
  • Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 12:30 – 15.30.
  • Organizacja stołówki szkolnej

11.10 – klasa 1

11.25 – klasa 3

11.40 – klasa 2

  • Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy pozostają bez zmian.
  • Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zakrywania ust i nosa w całej przestrzeni szkolnej.
  • Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  • Konsultacje klasy VIII mogą odbywać się stacjonarnie po zakończonych lekcjach klas I-III.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status