Dodatkowe zajęcia języka angielskiego

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego

W każdy poniedziałek, począwszy od 15 lutego 2021r. odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów klasy 8.

Te pozaszkolne lekcje zostały sfinansowane są przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, a organizowane w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Kwaśniowie Dolnym. Realizatorem zajęć jest Centrum Języków Obcych Impuls z Olkusza.

Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne.

Cel zajęć: pozbycie bariery w mówieniu oraz rozumieniu ze słuchu.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Forum Oświatowe Klucze za wsparcie i współpracę przy wzbogacaniu oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status