Historia

Mieszkańcy Kwaśniowa już w okresie zaborów organizowali naukę dla swoich dzieci. Mimo zakazów i represji ze strony zaborców najmłodsi mieszkańcy Kwaśniowa pobierali już naukę. Przed
I wojną światową lekcje odbywały się w domach. Naukę finansowali rodzice wpłacając gratyfikację pieniężną.

Tak było do 1919 roku, kiedy to Rząd Polski skierował do Kwaśniowa dwie nauczycielki rządowe. Około 1920r. narodził się pomysł wybudowania budynku szkolnego.
W 1922/23 stanął długo oczekiwany budynek nowej szkoły. Drewniany, kryty papą, z dwoma salami lekcyjnymi pomieścił uczniów z czterech oddziałów.
W 1937 roku sołtys wsi wystąpił z inicjatywą budowy nowego budynku. Nic w tym dziwnego, bo w 1938 roku w szkole było już 7 oddziałów, które gnieździły się w dwóch salach lekcyjnych i tym razem mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce. Postanowili, że we własnym zakresie pozyskają kamień na budowę szkoły.

Niestety wybuch II wojny światowej przerwał pracę. Na przełomie 1948/49 roku mieszkańcy dobudowali w czynie społecznym kolejną salę.

W 1950 roku OSP w Kwaśniowie Dolnym buduje remizę. Budowa była już na ukończeniu, kiedy nauczyciele i Komitet Rodzicielski zaproponowali dobudowanie piętra na potrzeby szkoły. Pomysł spotkał się z aprobatą władz gminnych i oświatowych, które dofinansowały budowę.

W latach 1952/53 piętro zostało dobudowane i wykończone.
W 1956 roku przy szkole powstaje biblioteka gromadzka. Rok 1959 przynosi nowe zmiany dla szkoły w Kwaśniowie Dolnym. Budynek został wyremontowany. Dopiero w latach 80–tych, dokonano kolejnego remontu. Trudno uwierzyć, ale tak wyglądała nasza szkoła w II poł. XX wieku.

W roku 1995 zorganizowano Komitet Budowy Szkoły, przy poparciu Wójta Gminy Klucze. W tym okresie doprowadzono do wykupu i zamiany działek pod budowę szkoły, a w 1999 roku gmina uzyskuje pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem jest rejestracja Stowarzyszenia „Bractwo Szkolne na rzecz Budowy Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie”. 16.10.2001 roku odbyły się uroczystości dożynkowe połączone z poświęceniem placu pod budowę nowej szkoły.
W roku 2002 dzięki staraniom całej społeczności lokalnej zostaje rozpoczęta budowa Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status