Nauczyciele

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wychowanie przedszkolne

 • mgr Anna Szeląg
 • mgr Anita Jurczyk
 • mgr Paulina Oziembłowska
 • mgr Jadwiga Dziechciewicz
 • mgr Iwona Jurczyk – pomoc nauczyciela
 • Kamila Winnicka-Kieres – pomoc nauczyciela

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Dorota Kardynał
 • mgr Agnieszka Wydmańska
 • mgr Bogumiła Barczyk

Język polski

 • mgr Teresa Bień
 • mgr Katarzyna Kula

Historia

 • mgr Katarzyna Kula

Język angielski

 • mgr Katarzyna Przybylska – Polak
 • mgr Ewa Majewska – Kłoda

Język niemiecki

 • mgr Dagmara Mrówka

Matematyka

 • mgr Iwona Nocoń

Plastyka, muzyka

 • mgr Katarzyna Przybylska – Polak

Informatyka

 • mgr Damian Socha

Fizyka

 • dr Sławomir Mazur

Chemia

 • mgr Agnieszka Bruzda

Matematyka

 • mgr Iwona Nocoń

Biologia

 • mgr Joanna Brodzińska

Geografia

 • mgr Renata Szatan

Technika

 • mgr Renata Dusza

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Aleksandra Gałka

Wychowanie fizyczne

 • dr Damian Banyś
 • mgr Aleksandra Mstowska

WOS, WDŻ

 • mgr Piotr Grzanka

Religia

 • mgr Magdalena Kaczmarzyk

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne:

 • mgr Beata Krzykawska
 • mgr Dagmara Mrówka

Świetlica

 • mgr Agnieszka Wydmańska
 • mgr Bogumiła Barczyk
 • mgr Dorota Kardynał
 • mgr Aleksandra Mstowska