Nauczyciele

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Edukacja przedszkolna

 • mgr Anna Szeląg
 • mgr Jadwiga Dziechciewicz – pomoc nauczyciela
 • mgr Anita Jurczyk
 • Iwona Jurczyk – pomoc nauczyciela
 • mgr Paulina Oziembłowska
 • mgr Małgorzata Waluśkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Dorota Kardynał
 • mgr Agnieszka Wydmańska
 • mgr Bogumiła Barczyk

Język polski

 • mgr Teresa Bień
 • mgr Katarzyna Kula

Historia

 • mgr Katarzyna Kula

Język angielski, plastyka, muzyka

 • mgr Katarzyna Przybylska – Polak

Język niemiecki

 • mgr Dagmara Mrówka

Matematyka

 • mgr Iwona Nocoń

Informatyka

 • mgr Damian Socha

Fizyka

 • dr Sławomir Mazur

Chemia

 • mgr Agnieszka Bruzda

Matematyka

 • mgr Iwona Nocoń

Biologia

 • mgr Joanna Brodzińska

Geografia

 • mgr Renata Szatan

Technika

 • mgr Renata Dusza

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Rafał Paś

Wychowanie fizyczne

 • mgr Aleksandra Mstowska

WOS, WDŻ

 • mgr Aleksandra Rutkowska

Religia

 • mgr Magdalena Kaczmarzyk

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne:

 • mgr Beata Krzykawska
 • mgr Ewa Poremba
 • mgr Dagmara Mrówka
 • mgr Patrycja Mendrek

Świetlica

 • mgr Małgorzata Waluśkiewicz
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status