Rada Rodziców

Rada Rodziców
Przewodniczący- Michał Polak
Zastępca- Karolina Przeniosło
Sekretarz- Krzysztof Konieczny
Skarbnik- Robert Nowak
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status