„Sprytni detektywi”

„Sprytni detektywi”

Kolejnym tematem spotkań „Sprytnych Detektywów ” była woda oraz jej wyporność. Na zajęciach poznaliśmy osobistość Stefana Drzewieckiego polskiego inżyniera, wynalazcy , pioniera żeglugi podwodnej oraz lotnictwa. Mieliśmy okazję również zaznajomić się z innymi ważnymi arcymistrzami różnych  dziedzin nauki , którzy do dziś zapisali się w historii naszego kraju oraz świata. Całość naszych działań dopełniła praca konstruktorska jako forma pracy grupowej oraz zadanie plastyczne związane z wykonaniem papierowych łodzi , okrętów podwodnych z plastikowych butelek wykonywane indywidualnie.


Na lekcji drugiej nasze Panie zorganizowały nam spotkanie z dr Sławomirem Mazurem – fizykiem pracującym w naszej szkole , który w bardzo kreatywny sposób pokazał nam zależności zachowywania się przedmiotów w wodzie. Odpowiedział nam na pytanie: jak to jest możliwe , że jeden obiekt pływa inny tonie…Poszerzyliśmy swój zasób słownictwa o terminy związane z : ciśnieniem , wypornością czy gęstością. Całość dopełniły doświadczenia z przedmiotami życia codziennego , które rozbudziły w nas myślenie przyczynowo- skutkowe podczas zabaw badawczych.

Your email address will not be published. Required fields are marked *