Karta rowerowa

Karta rowerowa

Dnia 12 czerwca 2024r. w SP – Kwaśniów był przeprowadzony egzamin na

,,Kartę rowerową ‘’.

Do egzaminu przystąpiło 14 uczniów z klasy IV. Wcześniej uczniowie na lekcjach techniki, byli zapoznawani z zasadami  ruchu drogowego, wiadomościami teoretycznymi, obsługą techniczną roweru jak również zaliczyli znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. Następnie rozwiązywali zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej- resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz pisali test na kartę rowerową składający się z 20 pytań, który wszyscy zaliczyli.

Do karty rowerowej przygotowała uczniów p. R. Dusza a zdawali ją pod czujnym okiem Policji- pana posterunkowego- p. Marcina Kołodzieja.

Egzamin poprawnie zdali wszyscy uczniowie.

GRATULUJEMY

Your email address will not be published. Required fields are marked *