Barwnie i ze smakiem

Barwnie i ze smakiem w czterech porach roku

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczno-programowa – realizowana w klasie 1

Innowacja „Barwnie i ze smakiem w czterech porach roku”
Obejmuje materiał o treściach prozdrowotnych. Jej realizacja zaplanowana jest na cały rok szkolny 2020/2021.

Innowacja realizowana zarówno w formie odrębnej edukacji, jak i poprzez włączenie w cykl nauczania treści poszczególnych edukacji: środowiskowej, przyrodniczej, ekologicznej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.

Proponowane przez nauczyciela rozwiązanie innowacyjne zakłada wprowadzenie „kolorowych dni” związanych z porami roku oraz poznanie warzyw i owoców w danym kolorze i oczywiście pracę edukacyjną wokół kolorów charakterystycznych dla danej pory roku.
Treści zostały również dobrane tak, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki i narzędzia multimedialne w realizacji materiału.

Materiał został ujęty w dwóch kręgach tematycznych:
• odżywiam się zdrowo przez cały rok ( kolory owoców i warzyw )
• aktywnie i bezpiecznie spędzam wolny czas ( rodzic i ja )

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status