Oferta edukacyjna


W Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym

Zapewniamy efektywną naukę dostosowaną do potrzeb Twojego dziecka
Rozwijamy talenty i pobudzamy zainteresowania
Uczymy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik uczenia się
Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną
Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi

Oferta dydaktyczno-wychowawcza

Nauka to zabawa

Nasza szkoła to przestrzeń do rozwoju pasji i indywidualnych potrzeb dziecka. Wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pielęgnujemy oraz pomagamy rozwinąć talenty, pasje i zainteresowania. Oferujemy zajęcia pozalekcyjne, udział w autorskich innowacjach i projektach wzbogacających ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Nowoczesna przestrzeń edukacyjna

Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi. Bezpieczne i przytulne wnętrze szkoły zapewni Twojemu Dziecku wyjątkowy komfort. Do dyspozycji uczniów są przytulne sale lekcyjne oraz sala zabaw, siłownia, biblioteka, ogród, dwa przestronne boiska szkolne i plac zabaw.

Sport i rekreacja

W ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzimy zajęcia sportowe i ruchowe, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowujemy dzieci do gier zespołowych, prowadzimy zajęcia korekcyjne i SKS.

Zajęcia dodatkowe

Rozwijając swoje zainteresowania dzieci mogą skorzystać także z bogatej oferty zajęć dodatkowych. Realizowane projekty i innowacje to między innymi: Barwnie i ze smakiem w czterech porach roku, Zdrowo jem, więcej wiem!, Uniwersytet Dzieci, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, kółka zainteresowań. Prowadzimy doświadczenia i eksperymenty.

Cyfrowa edukacja

Wykorzystujemy w pracy z uczniem nowe techniki i technologie informatyczne oraz wdrażamy uczniów do pracy metodami aktywnymi. Innowacyjne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, przygotować atrakcyjne zajęcia, a uczniom pozwalają osiągać lepsze wyniki nauczania. Korzystamy z tablic i programów multimedialnych.

Świetlica szkolna

Świetlica czynna jest w godzinach 12.30 – 15.30. Oferuje różnorodne zajęcia pod opieką nauczycieli. Uczniowie słuchają bajek i wierszy, malują, śpiewają, bawią się na placu zabaw i boisku szkolnym.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła oferuje zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zatrudniamy pedagogów do rewalidacji oraz logopedę. Uczniom, posiadającym opinię pedagogiczno – psychologiczną lub orzeczenie, dostosowujemy wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości, opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status