X POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Moje miasto i mój region w obiektywie – za progiem…”

X POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Moje miasto i mój region w obiektywie – za progiem…”

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu

Patronat: Fundacja Kultury AFRONT

Regulamin konkursu

  1. Cele konkursu: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sztuki fotografowania, zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących ziemię olkuską, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, tradycję i kulturę, promocja ziemi olkuskiej w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów zajmujących się amatorsko fotografowaniem. Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Biblioteki: filia.olkusz@pbw.edu.pl do 15 listopada br.
  3. Ustala się następujące kategorie wiekowe: I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych, II kategoria wiekowa: kl. VII i VIII szkoły podstawowej, III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status