I Europejski Bieg Po Zdrowie za nami!

I Europejski Bieg Po Zdrowie za nami!

We wtorek, 6 października odbył się I Europejski Bieg po Zdrowie, czyli bieg przeszkodowy, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej. Tor przeszkód pokonały także nasze przedszkolaki.

Zawody otworzyli Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Anna Konieczniak, Radny Gminy Klucze Grzegorz Smętek, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jarosław Rak, przedstawiciele Rady rodziców Pani Justyna Żak i Pan Robert Nowak.

I Europejski Bieg po zdrowie był wspaniałą okazją, by zapewnić uczniom  szansę na niezapomnianą zabawę i aktywność na świeżym powietrzu. Trasa przygotowana przez nauczycielkę Aleksandrę Mstowską i trenera Karola Półtoraka urozmaicona  o wiele przeszkód dostarczyła biegaczom wielu wrażeń i pozytywnych emocji.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, a uczniowie z najlepszym czasem wywalczyli puchar dla swoich klas!

Wszystkie klasy otrzymały od Rady Rodziców piłki do siatkówki, za co serdecznie dziękujemy!

W zmaganiach na torze przeszkód uczestniczyli także dyrektor Anna Konieczniak, koordynator Agnieszka Wydmańska oraz przedstawiciel UG Jarosław Rak, co było pozytywnym  zaskoczeniem i niespodzianką dla dzieci, które wspaniale kibicowały zawodnikom.

Celem biegu była popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej i promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Biegi z przeszkodami dla każdej klasy zorganizowane były w ramach projektu „Ruch i zabawa to super sprawa!” zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status