Uniwersytet dzieci – zajęcia w klasie 3

Uniwersytet dzieci – zajęcia w klasie 3

Uczniowie klasy 3, biorąc udział w różnych doświadczeniach zbadali, jaki wpływ na temperaturę w mieście ma ruch samochodowy. Oceniali różne środki transportu, ich mocne i słabe strony i rozmawiali o tych najkorzystniejszych dla klimatu.

Cele główny zajęć: Uczeń rozumie wpływ ruchu samochodowego na temperaturę powietrza w mieście.  

Cele szczegółowe: Uczeń wyjaśnia różnice w nagrzewaniu się różnych powierzchni, opisuje zależność między ruchem samochodowym, a zanieczyszczeniem powietrza, wymienia wady i zalety różnych środków transportu, przeprowadza proste doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.  

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status