Piątka dla Natury w naszej szkole

Piątka dla Natury w naszej szkole

Nasza szkoła wzięła udział w programie edukacyjno-grantowym organizowanym przez Velvet Care.

Program „Piątka dla Natury” ma na celu pomóc w kształtowaniu odpowiednich postaw ekologicznych wśród najmłodszych, aby w przyszłości zaowocowały dobrymi nawykami na rzecz środowiska.

Klasa 2 zrealizowała lekcje ekologiczne według gotowych scenariuszy i pomysłów związanych z ochroną środowiska opracowanych przez Organizatora.

Konkurs swoją tematyką nawiązywał do obszarów strategii „Eco Agenda 2025” realizowanej przez Velvet CARE: troski o drzewa, oszczędzania wody, segregowania odpadów, redukcji zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W ramach lekcji uczniowie wykonywali prace plastyczno-techniczne, obserwacje, eksperymenty, doświadczenia, a na koniec podejmowali ekowyzwania, czyli … przystępowali do udziału w ekologicznych konkursach kreatywnych.

Ponadto w ramach programu dyrekcja szkoły wystąpiła o dofinansowanie ekoprojektu pt. „EKO-MOC w Kwaśniowie Dolnym – ekologiczne zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym tj. stworzenie ogrodu wielozmysłowego i montaż koszy do segregacji odpadów”.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu klasowego i grantowego! Trzymajcie za nas kciuki! 🙂

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status