Biblioteka

GODZINY ZAJĘĆ
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PONIEDZIAŁEK 11.30-12.30

WTOREK 10.35-11.35

CZWARTEK 9.40- 10.50

PIĄTEK 9.40-10.30