Patron szkoły

Uroczyste Otwarcie Szkoły
i Nadanie Imienia Unii Europejskiej
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
w Kwaśniowie Dolnym.

04.09.2004r. Rada Gminy w Kluczach podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kwaśniowie Dolnym. Uroczystości nadania imienia oraz otwarcia nowej szkoły i pracowni komputerowej odbyły się w dniu 04.09.2004r przy udziale uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz licznych gości. Obecnością swoją uświetnili je m.in.: Prezydent RP p. Aleksander Kwaśniewski, Wojewoda Małopolski p. Jerzy Adamik, MarszałekWojewództwa Małopolskiego p. Janusz Sepioł, Małopolski Kurator Oświaty – p. Elżbieta Lęcznarowicz, Starosta Powiatu Olkuskiego p. Leszek Konarski, Prezes Fundacji R. Schumana p. Róża Thun, Wójt Gminy Klucze p. Małgorzata Węgrzyn, zastępca Wójta p. Józef Kaczmarczyk,przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Wąs, przedstawiciele samorządu gminy Klucze, samorządowcy gmin ościennych, parlamentarzyści, ministrowie, księża, burmistrzowie, delegacja zzaprzyjaźnionej słowackiej gminy Batizovce, przedstawiciele PEFRONU-u oraz dyrektorzy szkół działających na terenie Gminy Klucze.

Tuż przed oficjalnym otwarciem szkoły odbyła się uroczysta Msza św. odprawiona przez Biskupa Sosnowieckiego ks. Adama Śmigielskiego w kościele parafialnym. Na mszy świętej został poświęcony sztandar, który był ufundowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kwaśniowie.

Przemarsz z kościoła na boisko szkolne odbywał się przy akompaniamencie
górniczej orkiestry dętej.
Pana Prezydenta przy bramie szkolnej witała chlebem Wójt Gminy Pani Małgorzata Węgrzyn oraz uczniowie naszej szkoły. Pani Wójt powitała również wszystkich gości przybyłych na tę doniosłą uroczystość. Potem nastąpiło oficjalne otwarcie szkoły poprzez przecięcie wstęgi przez Prezydenta RP.
Następnym ważnym momentem było otwarcie pracowni komputerowej , którą przekazał Prezydent w ramach realizowanego programu. Dar ten ufundował dla szkoły w Kwaśniowie ING Bank Śląski.
Podczas pobytu w szkole w jednej z klas miało też miejsce spotkanie
Pana Prezydenta z dziećmi niepełnosprawnymi.
Po tej ceremonii wszyscy udali się na boisko przyszkolne, gdzie nastąpiły przemówienia Prezydenta, Wojewody, Wójta Gminy, Dyrektora szkoły i przedstawiciela Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Gminy Klucze Pani Barbara Wąs odczytała uchwałę Rady Gminy Klucze o nadaniu imienia szkole.
Nastąpiło przekazanie przez Prezydenta p. Aleksandra Kwaśniewskiego Sztandaru uczniom naszej szkoły.

Dyrektor szkoły w imieniu swoim i Rady Rodziców podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania szkoły w Kwaśniowie, dziękował władzom województwa, rodzicom, sponsorom za pomoc w realizacji tej poważnej inwestycji.

Wszystkim, którzy w sposób szczególny przysłużyli się do powstania naszej nowej szkoły, zostały wręczone statuetki

“Przyjaciel Szkoły”.

Oficjalną część imprezy zakończyły występy uczniów szkoły w Kwaśniowie. Nad oprawą artystyczną uroczystości czuwały nauczycielki szkoły i przedszkola: Teresa Bień, Dorota Kardynał, Marzena Szot, Katarzyna Kula, i Anna Szeląg.