Oferta edukacyjna


W Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym

Zapewniamy efektywną naukę dostosowaną do potrzeb Twojego dziecka
Rozwijamy talenty i pobudzamy zainteresowania
Uczymy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik uczenia się
Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną
Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi

Oferta dydaktyczno-wychowawcza

Nauka to zabawa

Nasza szkoła to przestrzeń do rozwoju pasji i indywidualnych potrzeb dziecka. Wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pielęgnujemy oraz pomagamy rozwinąć talenty, pasje i zainteresowania. Oferujemy zajęcia pozalekcyjne, udział w autorskich innowacjach i projektach wzbogacających ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Nowoczesna przestrzeń edukacyjna

Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi. Bezpieczne i przytulne wnętrze szkoły zapewni Twojemu Dziecku wyjątkowy komfort. Do dyspozycji uczniów są przytulne sale lekcyjne oraz sala zabaw, siłownia, biblioteka, ogród, dwa przestronne boiska szkolne i plac zabaw.

Sport i rekreacja

W ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzimy zajęcia sportowe i ruchowe, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowujemy dzieci do gier zespołowych, prowadzimy zajęcia korekcyjne i SKS.

Zajęcia dodatkowe

Rozwijając swoje zainteresowania dzieci mogą skorzystać także z bogatej oferty zajęć dodatkowych. Realizowane projekty i innowacje to między innymi: Barwnie i ze smakiem w czterech porach roku, Zdrowo jem, więcej wiem!, Uniwersytet Dzieci, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, kółka zainteresowań. Prowadzimy doświadczenia i eksperymenty.

Cyfrowa edukacja

Wykorzystujemy w pracy z uczniem nowe techniki i technologie informatyczne oraz wdrażamy uczniów do pracy metodami aktywnymi. Innowacyjne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, przygotować atrakcyjne zajęcia, a uczniom pozwalają osiągać lepsze wyniki nauczania. Korzystamy z tablic i programów multimedialnych.

Świetlica szkolna

Świetlica czynna jest w godzinach 12.30 – 15.30. Oferuje różnorodne zajęcia pod opieką nauczycieli. Uczniowie słuchają bajek i wierszy, malują, śpiewają, bawią się na placu zabaw i boisku szkolnym.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła oferuje zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zatrudniamy pedagogów do rewalidacji oraz logopedę. Uczniom, posiadającym opinię pedagogiczno – psychologiczną lub orzeczenie, dostosowujemy wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości, opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.