Nasze Drogowskazy

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNII EUROPEJSKIEJ W KWAŚNIOWIE DOLNYM
NASZE GŁÓWNE DROGOWSKAZY

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, Nauczyciele pomagają im je rozwinąć” (J. Korczak)
Szkoła to przestrzeń zarówno dla uczniów
ze zdiagnozowanymi zdolnościami kierunkowymi, jak i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole, profesjonalnie
wspierają rozwój uczniów już od pierwszych lat edukacji.

„Nie każdy musi być matematykiem, biologiem,
inżynierem czy lekarzem
Ale każdy dla dobra swojego i innych,
musi być człowiekiem” (W.E. Papis)
Szkoła wspiera ucznia w osiągnięciu pozytywnej samooceny, w poczuciu własnej wartości i godności, pomaga w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

„Obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim. Akceptujemy Innego, choć jest różny, i właśnie różność, inność jest bogactwem i wartością, jest dobrem.” (R. Kapuściński)
Szkoła jest miejscem gdzie uczniowie uczą utrwalają postawy szacunku do innych i do siebie samego.

„Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham – ziemią i wszystkimi jej cudownościami. (Katherine Mansfield)
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

„Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy
i inni mogą cieszyć się swoją pracą i być z niej dumni”. (Edwards Deming, współtwórca koncepcji „Szkół Jakości”)
Praca, nauka i czas spędzony w szkole jest wspólną podróżą, w czasie której cała społeczność szkolna uczy się od siebie, dba o wspólne dobro, może na siebie liczyć.