Historia

Mieszkańcy Kwaśniowa już w okresie zaborów organizowali naukę dla swoich dzieci. Mimo zakazów i represji ze strony zaborców najmłodsi mieszkańcy Kwaśniowa pobierali już naukę. Przed
I wojną światową lekcje odbywały się w domach. Naukę finansowali rodzice wpłacając gratyfikację pieniężną.

Tak było do 1919 roku, kiedy to Rząd Polski skierował do Kwaśniowa dwie nauczycielki rządowe. Około 1920r. narodził się pomysł wybudowania budynku szkolnego.
W 1922/23 stanął długo oczekiwany budynek nowej szkoły. Drewniany, kryty papą, z dwoma salami lekcyjnymi pomieścił uczniów z czterech oddziałów.
W 1937 roku sołtys wsi wystąpił z inicjatywą budowy nowego budynku. Nic w tym dziwnego, bo w 1938 roku w szkole było już 7 oddziałów, które gnieździły się w dwóch salach lekcyjnych i tym razem mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce. Postanowili, że we własnym zakresie pozyskają kamień na budowę szkoły.

Niestety wybuch II wojny światowej przerwał pracę. Na przełomie 1948/49 roku mieszkańcy dobudowali w czynie społecznym kolejną salę.

W 1950 roku OSP w Kwaśniowie Dolnym buduje remizę. Budowa była już na ukończeniu, kiedy nauczyciele i Komitet Rodzicielski zaproponowali dobudowanie piętra na potrzeby szkoły. Pomysł spotkał się z aprobatą władz gminnych i oświatowych, które dofinansowały budowę.

W latach 1952/53 piętro zostało dobudowane i wykończone.
W 1956 roku przy szkole powstaje biblioteka gromadzka. Rok 1959 przynosi nowe zmiany dla szkoły w Kwaśniowie Dolnym. Budynek został wyremontowany. Dopiero w latach 80–tych, dokonano kolejnego remontu. Trudno uwierzyć, ale tak wyglądała nasza szkoła w II poł. XX wieku.

W roku 1995 zorganizowano Komitet Budowy Szkoły, przy poparciu Wójta Gminy Klucze. W tym okresie doprowadzono do wykupu i zamiany działek pod budowę szkoły, a w 1999 roku gmina uzyskuje pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem jest rejestracja Stowarzyszenia „Bractwo Szkolne na rzecz Budowy Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie”. 16.10.2001 roku odbyły się uroczystości dożynkowe połączone z poświęceniem placu pod budowę nowej szkoły.
W roku 2002 dzięki staraniom całej społeczności lokalnej zostaje rozpoczęta budowa Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym.