Barwnie i ze smakiem

Barwnie i ze smakiem w czterech porach roku

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczno-programowa – realizowana w klasie 1

Innowacja „Barwnie i ze smakiem w czterech porach roku”
Obejmuje materiał o treściach prozdrowotnych. Jej realizacja zaplanowana jest na cały rok szkolny 2020/2021.

Innowacja realizowana zarówno w formie odrębnej edukacji, jak i poprzez włączenie w cykl nauczania treści poszczególnych edukacji: środowiskowej, przyrodniczej, ekologicznej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.

Proponowane przez nauczyciela rozwiązanie innowacyjne zakłada wprowadzenie „kolorowych dni” związanych z porami roku oraz poznanie warzyw i owoców w danym kolorze i oczywiście pracę edukacyjną wokół kolorów charakterystycznych dla danej pory roku.
Treści zostały również dobrane tak, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki i narzędzia multimedialne w realizacji materiału.

Materiał został ujęty w dwóch kręgach tematycznych:
• odżywiam się zdrowo przez cały rok ( kolory owoców i warzyw )
• aktywnie i bezpiecznie spędzam wolny czas ( rodzic i ja )