Pracownicy administracji i obsługi

SEKRETARIAT SZKOŁY:

Dorota Włoch

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Ilona Mól
Anna Szeląg
Dorota Gieszczyk
Urszula Półkoszek
Dorota Gałecka-Ślaska
Magdalena Grzanka
Marlena Drożyńska
Piotr Jagiełka