Rada Rodziców

Rada Rodziców
Przewodniczący- Robert Nowak
Zastępca- Justyna Żak
Sekretarz- Joanna Bretner-Żądło
Skarbnik- Iwona Jurczyk