Ruch i zabawa to ważna sprawa

W ramach projektu odbywają się zajęcia gimnastyczne dla uczniów.

Celem zajęć jest korygowanie zaburzeń statyki ciała, wzmacnianie partii mięśni osłabionych, rozciąganie mięśni przykurczonych, wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, poprawienie sprawności ogólnej oraz koordynacji ruchowej.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym