X POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Moje miasto i mój region w obiektywie – za progiem…”

X POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Moje miasto i mój region w obiektywie – za progiem…”

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu

Patronat: Fundacja Kultury AFRONT

Regulamin konkursu

  1. Cele konkursu: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sztuki fotografowania, zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących ziemię olkuską, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, tradycję i kulturę, promocja ziemi olkuskiej w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów zajmujących się amatorsko fotografowaniem. Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Biblioteki: filia.olkusz@pbw.edu.pl do 15 listopada br.
  3. Ustala się następujące kategorie wiekowe: I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych, II kategoria wiekowa: kl. VII i VIII szkoły podstawowej, III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Your email address will not be published. Required fields are marked *