I Europejski Bieg Po Zdrowie za nami!

I Europejski Bieg Po Zdrowie za nami!

We wtorek, 6 października odbył się I Europejski Bieg po Zdrowie, czyli bieg przeszkodowy, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej. Tor przeszkód pokonały także nasze przedszkolaki.

Zawody otworzyli Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Anna Konieczniak, Radny Gminy Klucze Grzegorz Smętek, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jarosław Rak, przedstawiciele Rady rodziców Pani Justyna Żak i Pan Robert Nowak.

I Europejski Bieg po zdrowie był wspaniałą okazją, by zapewnić uczniom  szansę na niezapomnianą zabawę i aktywność na świeżym powietrzu. Trasa przygotowana przez nauczycielkę Aleksandrę Mstowską i trenera Karola Półtoraka urozmaicona  o wiele przeszkód dostarczyła biegaczom wielu wrażeń i pozytywnych emocji.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, a uczniowie z najlepszym czasem wywalczyli puchar dla swoich klas!

Wszystkie klasy otrzymały od Rady Rodziców piłki do siatkówki, za co serdecznie dziękujemy!

W zmaganiach na torze przeszkód uczestniczyli także dyrektor Anna Konieczniak, koordynator Agnieszka Wydmańska oraz przedstawiciel UG Jarosław Rak, co było pozytywnym  zaskoczeniem i niespodzianką dla dzieci, które wspaniale kibicowały zawodnikom.

Celem biegu była popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej i promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Biegi z przeszkodami dla każdej klasy zorganizowane były w ramach projektu „Ruch i zabawa to super sprawa!” zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Your email address will not be published. Required fields are marked *