Sukces! Są wyniki zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Sukces! Są wyniki zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W październiku odbyła się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, w której wzięły udział 4 uczennice klasy 8 – Aleksandra Płonka, Zuzanna Grabowska, Julia Tomsia i Magdalena Barczyk przygotowane pod kierunkiem mgr Teresy Bień.

Wczoraj ukazały się wyniki. Do zawodów okręgowych II stopnia zakwalifikowały się: Aleksandra Płonka, Zuzanna Grabowska i Julia Tomsia. Zawody okręgowe składać się będą z części pisemnej i ustnej.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczennicom udziału w olimpiadzie, prac na bardzo wysokim poziomie i wspaniałego wyniku!

Przypomnijmy, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest konkursem skierowanym do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas: VII-VIII. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

Organizatorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Życzymy naszym uczennicom powodzenia w kolejnym etapie!

Your email address will not be published. Required fields are marked *