Uniwersytet dzieci – zajęcia w klasie 3

Uniwersytet dzieci – zajęcia w klasie 3

Uczniowie klasy 3, biorąc udział w różnych doświadczeniach zbadali, jaki wpływ na temperaturę w mieście ma ruch samochodowy. Oceniali różne środki transportu, ich mocne i słabe strony i rozmawiali o tych najkorzystniejszych dla klimatu.

Cele główny zajęć: Uczeń rozumie wpływ ruchu samochodowego na temperaturę powietrza w mieście.  

Cele szczegółowe: Uczeń wyjaśnia różnice w nagrzewaniu się różnych powierzchni, opisuje zależność między ruchem samochodowym, a zanieczyszczeniem powietrza, wymienia wady i zalety różnych środków transportu, przeprowadza proste doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.  

Your email address will not be published. Required fields are marked *