Powrót uczniów kl. 1-3 do szkoły – 18.01.2021

Powrót uczniów kl. 1-3 do szkoły – 18.01.2021

Szanowni Państwo,
Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
  2. W celu zachowania dystansu i  ograniczenia gromadzenia się uczniów wyznacza się godziny przychodzenia do szkoły.
Klasa 1
poniedziałek8.25 – 8.45 (kółko muzyczne) pozostali uczniowie na 8.45
wtorek8.50
środa8.50
czwartek7.45
piątek8.00
Klasa 2
poniedziałek8.00 – 8.20 (kółko muzyczne) pozostali uczniowie na 8.20
wtorek8.40
środa7.45
czwartek8.50
piątek7.50
Klasa 3
poniedziałek8.10  (kółko religijne)
wtorek8.00
środa8.00
czwartek8.00
piątek7.45
  • Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 12:30 – 15.30.
  • Organizacja stołówki szkolnej

11.10 – klasa 1

11.25 – klasa 3

11.40 – klasa 2

  • Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy pozostają bez zmian.
  • Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zakrywania ust i nosa w całej przestrzeni szkolnej.
  • Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  • Konsultacje klasy VIII mogą odbywać się stacjonarnie po zakończonych lekcjach klas I-III.

Your email address will not be published. Required fields are marked *