Dodatkowe zajęcia języka angielskiego

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego

W każdy poniedziałek, począwszy od 15 lutego 2021r. odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów klasy 8.

Te pozaszkolne lekcje zostały sfinansowane są przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, a organizowane w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Kwaśniowie Dolnym. Realizatorem zajęć jest Centrum Języków Obcych Impuls z Olkusza.

Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne.

Cel zajęć: pozbycie bariery w mówieniu oraz rozumieniu ze słuchu.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Forum Oświatowe Klucze za wsparcie i współpracę przy wzbogacaniu oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Your email address will not be published. Required fields are marked *