Piątka dla Natury w naszej szkole

Piątka dla Natury w naszej szkole

Nasza szkoła wzięła udział w programie edukacyjno-grantowym organizowanym przez Velvet Care.

Program „Piątka dla Natury” ma na celu pomóc w kształtowaniu odpowiednich postaw ekologicznych wśród najmłodszych, aby w przyszłości zaowocowały dobrymi nawykami na rzecz środowiska.

Klasa 2 zrealizowała lekcje ekologiczne według gotowych scenariuszy i pomysłów związanych z ochroną środowiska opracowanych przez Organizatora.

Konkurs swoją tematyką nawiązywał do obszarów strategii „Eco Agenda 2025” realizowanej przez Velvet CARE: troski o drzewa, oszczędzania wody, segregowania odpadów, redukcji zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W ramach lekcji uczniowie wykonywali prace plastyczno-techniczne, obserwacje, eksperymenty, doświadczenia, a na koniec podejmowali ekowyzwania, czyli … przystępowali do udziału w ekologicznych konkursach kreatywnych.

Ponadto w ramach programu dyrekcja szkoły wystąpiła o dofinansowanie ekoprojektu pt. „EKO-MOC w Kwaśniowie Dolnym – ekologiczne zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym tj. stworzenie ogrodu wielozmysłowego i montaż koszy do segregacji odpadów”.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu klasowego i grantowego! Trzymajcie za nas kciuki! 🙂

Your email address will not be published. Required fields are marked *