RÓŻNOBARWNY POSIŁEK

RÓŻNOBARWNY POSIŁEK

Miesiąc maj w naszej innowacji w klasie I, to miesiąc ,,kolorów świąt majowych”. Pamiętamy o tym, iż nawyk zdrowego odżywiania rozwija się przy różnych nadarzających się okazjach w ciągu całego dnia naszego pobytu w szkole. Wszelkie działania zmierzają w kierunku wypracowania
w nas umiejętności systematycznego dbania o własne zdrowie, utrwalania nawyków kulturalnego zachowywania się przy stole podczas posiłków, prowadzenia higienicznego trybu życia, nawyków zjadania określonych pokarmów. Chcemy, by było w naszej szkole wiele radości z uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu, które pozwala odnieść sukces wszystkim na miarę własnych możliwości.

Your email address will not be published. Required fields are marked *