Każde dziecko jest wyjątkowe ! Diagnoza z plusem

Każde dziecko jest wyjątkowe ! Diagnoza z plusem

W dniach 18 i 19 kwietnia uczniowie klasy III pisali Test trzecioklasisty WSiP. W pierwszym dniu była to – edukacja polonistyczna, społeczna i plastyczna. W drugim dniu – edukacja matematyczna, przyrodnicza i muzyczna.

Celem udziału w Teście trzecioklasisty jest uzyskanie informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności, jakie uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Your email address will not be published. Required fields are marked *