Projekt – Ekologia. Jak chronić środowisko? kl.3

Uczniowie klasy III uczestniczyli w roku szkolnym 2020/2021 w Projekcie – Ekologia. Jak chronić środowisko?

Podczas zajęć kształtowali postawę strażnika przyrody, prowadzili obserwacje przyrodnicze. Dowiedzieli się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Pracowali kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom. Zajęcia pomogły im trenować kompetencje społeczne i rozszerzyły ich wiedzę przyrodniczą.   

Każdy uczeń otrzymał Indeks i Dyplom uczestnictwa w projekcie, a klasa Certyfikat.

Your email address will not be published. Required fields are marked *