II Europejski Bieg po Zdrowie

II Europejski Bieg po Zdrowie

II Europejski Bieg Po Zdrowie – edycja wiosenna

Termin: 1 czerwca 2021r.

Planowany przebieg wydarzenia:
8:30 – Otwarcie II Europejskiego Biegu Po zdrowie
8:45 – start kl. I (15 uczniów)
9:15 – start klasa III (16 uczniów)
9:45 – start kl. II (25 uczniów)
10:30 – Podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów
10:45 – start kl. IV (18 uczniów)
11:15 – start Przedszkolaków (1 grupa)
11:45 – start kl. V i VI (10 i 8 uczniów)
12:45 – start kl. VIII (9 uczniów)
13:00 – start Przedszkolaków (2 grupa)
13:45 – start kl. VII (21 uczniów)
14:15 – start Przedszkolaków (3 grupa)
14:30 –  Podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów, zakończenie biegu.

Poczęstunek współfinansowany przez Radę Rodziców i Radę Sołecką Kwaśniowa Górnego.

II edycja Biegu organizowana pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Klucze.

Każdy uczeń otrzyma medal, a zwycięzcy otrzymają puchary.

Your email address will not be published. Required fields are marked *