Gratulacje !

Gratulacje !

Gratulacje dla Julii Ćmiel za zajęcie II miejsca w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z Krus wypadkom zapobiegamy” oraz za wyróżnienie w etapie wojewódzkim tego samego konkursu.

Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Julia wykonała pracę techniką mieszaną: linoryt i akwarela.

Dziękujemy Pani Katarzynie Przybylskiej-Polak za pomoc
w przygotowaniu pracy konkursowej

Your email address will not be published. Required fields are marked *