Bezpieczeństwo najważniejsze!

Bezpieczeństwo najważniejsze!

Na początku każdego roku szkolnego, uczniowie poznają lub przypominają sobie zasady bezpieczeństwa w drodze do
i ze szkoły wraz ze znakami drogowymi, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach edukacji w tym kierunku, 7 września uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komisariatu Policji w Kluczach. Zostały omówione zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Policjanci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, a także omówili sposoby ich unikania.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Okazało się, że nasi uczniowie doskonale znają numery alarmowe:

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

997 – policja,

112 – telefon alarmowy.

Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Your email address will not be published. Required fields are marked *