Eko-projekt „Piątka dla Natury”

Eko-projekt „Piątka dla Natury”

W czerwcu i lipcu br. zrealizowany został projekt „EKO – MOC w Kwaśniowie Dolnym – ekologiczne zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, tj. stworzenie ogrodu wielozmysłowego, ścieżki dydaktycznej i montaż koszy do segregacji odpadów”.

Projekt realizowany był w dwóch modułach.

Moduł 1. Posadzenie roślin na terenie zielonym wokół szkoły i powstanie ogrodu sensorycznego, czyli przestrzeni wszechstronnie stymulującej rozwój dzieci.

Uporządkowano przestrzeń przy szkole poprzez wzbogacenie o nasadzenia krzewów  oraz bylin i roślin miododajnych. Zakupiona i zamontowana została mała architektura drewniana, czyli dwie ławki z oparciem i ławostół.

Moduł 2. Segregacja odpadów poprzez zakup wesołych, specjalnie oznakowanych koszy z przyjazną instrukcją, jak właściwie segregować odpady

W ramach modułu została zaprojektowana przyszkolna ścieżka informacyjno- edukacyjna, na której znalazły się trzy tablice ekologiczne dotyczące segregacji odpadów i ochrony owadów zapylających. Został także zakupiony zestaw koszy na śmieci – KREDKI z przyjazną instrukcją, dzięki czemu zrealizowane zostały  działania edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami, poznanie znaczenia odpowiedniej segregacji śmieci i praktyczne jej stosowanie przy szkole.

Eko – projekt został zrealizowany w ramach przyznanego grantu w wysokości 10 000,00zł w programie „Piątka dla Natury” organizowanego przez Velvet Care.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki wspólnemu zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie i pomoc!

Your email address will not be published. Required fields are marked *