Fowizm, kubizm, ekspresjonizm.

Fowizm, kubizm, ekspresjonizm.

W listopadzie klasy VI oraz VII rozpoczęły innowację na lekcji plastyki. Tytułem innowacji jest „FOWIZM, KUBIZM, EKSPRESJONIZM oczami młodego artysty”. 👩‍🎨👨‍🎨

Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z wybranymi kierunkami sztuki, zaznajomienie ich z dziełami sztuki artystów tworzących w wybranym okresie, zapoznanie z zagadnieniami z historii sztuki, kształtowanie zintegrowanej osobowości poprzez kontakt z dziełami sztuki, rozbudzenie wrażliwości estetycznej i szacunku dla przejawów ludzkiej twórczości w różnych jej postaciach, pobudzenie motywacji do tworzenia dzieł sztuki, rozwój zdolności plastycznych oraz przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Naszą innowację rozpoczęliśmy od FOWIZMU – kierunku w sztuce charakteryzującego się bardzo żywą i oderwaną od rzeczywistości kolorystyką. Uczniowie klas VI i VII ochoczo zabrali się do pracy. Wkrótce powstaną zaskakujące Was barwą dzieła!!! 🎨👋

Your email address will not be published. Required fields are marked *