Wiktoria Ekiert – Finalistka III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Wiktoria Ekiert – Finalistka III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Uczennica Wiktoria Ekiert z  naszej szkoły uczestniczyła w III Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, której organizatorem  jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie i zdobyła tytuł finalisty tejże olimpiady.

           Głównym celem Olimpiady jest ugruntowanie i rozwój zainteresowań humanistycznych, a w szczególności zainteresowań literaturą, językiem i kulturą polską w środowisku uczniów szkół podstawowych. Olimpiada adresowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych rozszerzaniem swej wiedzy i umiejętności w tych dziedzinach. Uczestnicy Olimpiady – oprócz doskonałej orientacji w wymogach podstawy programowej – podejmują zadania i zdobywają wiedzę wykraczającą poza standardy szkolne.

         Wiktoria to osoba bardzo skromna i pracowita, jest uczennicą klasy VIII  i dzięki uczestnictwu w OLiJPSP  i zdobyciu tytułu finalisty,  będzie zwolniona  z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego z równoczesnym zaliczeniem tej części  na 100%.

        Tegoroczna  edycja olimpiady wyłoniła 26 laureatów i 112 finalistów  z całej Polski, w tym tylko ośmiorga z województwa małopolskiego.   Wiktoria sumą punktów, jaką zdobyła, uplasowała się na 12 miejscu na liście finalistów z wynikiem 65 punktów, co świadczy o jej niezwykłej wiedzy i docenieniu przez komisję konkursową, w skład której wchodzili prof. Anna Janus-Sitarz, prof. Jolanta Sztachelska, dr Ewa Nicewicz, dr Dariusz Zięba. O jej świetnym wyniku świadczy również fakt, że listę  laureatów  III OLiJPSP zamykał wynik 70,5 punktów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Your email address will not be published. Required fields are marked *