KARTA ROWEROWA

KARTA ROWEROWA

Dnia 13 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym był przeprowadzony egzamin na „KARTĘ ROWEROWĄ”. Do egzaminu przystąpiło 14 uczniów IV klasy. Wcześniej uczniowie na lekcjach techniki byli zapoznani z zasadami ruchu drogowego, wiadomościami teoretycznymi, obsługą techniczną roweru, jak i również zaliczyli znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, nakazu oraz informacyjne. Następnie uczniowie rozwiązywali zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rozwiązali test na kartę rowerową składający się 20 pytań.

Do karty rowerowej przygotowała uczniów Pani Renata Dusz, a zdawali ją pod czujnym okiem Policji. Uczniów egzaminował aspirant sztabowy Pan Jerzy Pałka oraz starszy aspirant Pan Sebastian Sarecki.

Egzamin poprawnie zdali wszyscy uczniowie – za co im bardzo gratulujemy!

Your email address will not be published. Required fields are marked *