Uroczyste podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej

Uroczyste podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej

Nadszedł wielki dzień – 23 września 2022 r. podpisana została umowa na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym pomiędzy Gminą Klucze, reprezentowaną przez Wójta Gminy Klucze Pana Norberta Bienia, a wykonawcą – Panem Pawłem Oleksym, właścicielem firmy OLEXBUD w obecności wspierającego przedsięwzięcie Wiceministra Sportu i Turystyki Pana Jacka Osucha, Sekretarza Gminy Klucze Pana Daniela Hickiewicza, Dyrektora ZSP  Pana Damiana Banysia, radnych Pana Grzegorza Smętka oraz Pana Krzysztofa Nowaka. Przy podpisaniu umowy obecni byli również nauczyciele: Pani Aleksandra Mstowska i Pan Piotr Grzanka.

Już za 18 miesięcy pożegnamy się z wychowaniem fizycznym na korytarzu w dalszym ciągu będziemy wspierać rozwój dzieci poprzez sport – jednak bez obaw o pogodę za oknem

Your email address will not be published. Required fields are marked *