„Ciekawskie pierwszaki”

„Ciekawskie pierwszaki”

Klasa I bierze udział w projekcie „Ciekawskie pierwszaki”, który stanowi ciekawą alternatywę zwyczajnym lekcji. Podczas zajęć poruszamy tematy związane z edukacją przyrodniczą, matematyczną oraz społeczną.

Podczas realizacji projektu uczniowie trenują pracę indywidualną i w zespole, rozwijają swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Przekonują się, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami!

A skoro zajęcia odbywają się w ramach Uniwersytetu dzieci, więc każdy uczeń otrzymał osobiście z rąk Pana Dyrektora indeks ucznia!

Your email address will not be published. Required fields are marked *