Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

Dnia 12 czerwca  w Szkole Podstawowej w Kwaśniowie został przeprowadzony egzamin na „KARTĘ ROWEROWĄ”.  Do egzaminu przystąpiło 23 uczniów z klasy IV.  Wcześniej uczniowie na  lekcjach techniki byli zapoznawani z zasadami ruchu drogowego, wiadomościami teoretycznymi, obsługą techniczną roweru jak i również znajomością znaków drogowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych. Następnie rozwiązywali zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz napisali test na kartę rowerową składający się z 20 pytań.

 Do egzaminu karty rowerowej przygotowała uczniów pani Renata Dusza, a zdawali ją pod czujnym okiem funkcjonariuszy policji: nadkomisarza Dominika Szota, komisarz Katarzyny Matras oraz aspiranta sztabowego Jerzego Pałki.

Egzamin poprawnie zdali wszyscy uczniowie. Gratulujemy!

Your email address will not be published. Required fields are marked *