Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

„Gdy zamierzasz przejść ulicę

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – wiec swobodnie mogą

przez nią przejść przechodnie (…)”


W. Chotomska

Wraz z rozpoczęciem zajęć lekcyjnych szkołę odwiedził specjalny gość.
Funkcjonariusz policji z komisariatu w Kluczach przypomniał uczniom klas I – III zasady bezpieczeństwa na drodze.
Dzięki Panu policjantowi uczniowie mogli utrwalić sobie jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, którą stroną drogi poruszać się oraz w jaki sposób bezpiecznie podróżować samochodem.
Ponadto dokładnie zostały omówione również kwestie kontaktów z nieznajomymi i najmłodsi otrzymali wskazówki gdzie szukać pomocy.
Spotkanie z Policjantem to ważna lekcja, na pewno na długo zostanie w pamięci uczniów.

Your email address will not be published. Required fields are marked *