Podróż w cudowny świat nauki – ślubowanie klasy pierwszej.

Podróż w cudowny świat nauki – ślubowanie klasy pierwszej.

15 września 2023 roku o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste „Pasowanie na ucznia”. To był wyjątkowy dzień.

Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły. – przyrzekamy

Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę – przyrzekamy

Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów – przyrzekamy

Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku – przyrzekamy

Będę dbał o sprzęt szkolny – przyrzekamy

Będę się starał mieć dobre oceny – przyrzekamy

– takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.

Zanim jednak najmłodsi uczniowie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności – zaśpiewali piosenki, recytowali doskonale swoje wierszyki.

Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły – Pan Damian Banyś. W ten sposób pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym.

W uroczystości uczestniczył także Wójt Gminy Klucze – Pan Norbert Bień, oraz Radny Gminy Klucze, Sołtys Kwaśniowa Górnego – Pan Grzegorz Smętek.

Po ślubowaniu, uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz upominki przygotowane przez rodziców. Miłą niespodzianką okazał się słodki poczęstunek w klasie. Były to smaczne gofry z owocami.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Your email address will not be published. Required fields are marked *