SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE uwieńczeniem projektu „Z igłą i nitką – zabawa w teatr”.

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE uwieńczeniem projektu „Z igłą i nitką – zabawa w teatr”.

1 grudnia w Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym odbyło się SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE, podczas którego najmłodsi uczniowie i przedszkolaki miały okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Po części oficjalnej najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał wszystkim obecnym dzieciom drobne upominki. Wydarzenie było zwieńczeniem prowadzonego u nas projektu.  

Projekt „Z igłą i nitką – zabawa w teatr” polegał na organizacji cyklu warsztatów teatralnych dla najmłodszych mieszkańców Kwaśniowa Górnego i Dolnego. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogaciły swój słownik o takie pojęcia jak np.: reżyser, rekwizyt, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko ćwiczyli swoje role i układy choreograficzne, ale także przygotowali stroje i rekwizyty. Dzieci podczas warsztatów przygotowały przedstawienie, które zostało zaprezentowane  mieszkańcom.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze i Gminę Klucze, Centrum Usług Społecznych w Kluczach i Gminę Bolesław.

Your email address will not be published. Required fields are marked *