III MIEJSCE W KONKURSIE DIECEZJALNYM

III MIEJSCE W KONKURSIE DIECEZJALNYM

Uczeń naszej szkoły Mikołaj Kaczmarzyk zdobył III miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym „Tryptyk Wielkanocny” pod patronatem Księdza Biskupa Dra Piotra Skuchy. Celem konkursu było pogłębienie wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej.Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie.

Zwycięzcy konkursu podczas uroczystej gali zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami, które wręczał Ks. Biskup Piotr Skucha wraz z Wójtem Gminy Klucze Panem Norbertem Bieniem. Nagrodzone prace zostały wystawione w kościele w Bydlinie oraz w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Your email address will not be published. Required fields are marked *